museer2014Den 9 december publicerades Museer 2014, den officiella statistiken från Myndigheten för kulturanalys som redovisar utvecklingen på svenska museer när det gäller bland annat publik och ekonomi.

Statistiken omfattar museernas besök, personal, ekonomi och samlingar. Här finns till exempel uppgifter om antal besök av barn och unga, hur stora delar av samlingarna som digitaliserats, andel kvinnor respektive män i personalen och vilka de största utgifts- och intäktsposterna är.

Under 2014 gjordes totalt nästan 25 miljoner besök på museerna, en siffra som varit stabil de senaste åren. Var tredje besök gjordes vid något av de 26 centralmuseerna. Skansen hade allra flest besök (knappt 1,4 miljoner), Gotlands museum var det mest besökta regionala museet (358 000 besök) och Friluftsmuseet Gamla Linköping populärast bland de kommunala museerna (400 000 besök). Barn och unga utgjorde nästan en fjärdedel av alla besökare.

När det gäller finansiering stod bidrag och anslag för i snitt drygt 60 procent, entréintäkter för 11 procent och sponsringsintäkter 1 procent. 4 av 10 museer hade fri entré för vuxna. Rapporten visar också att mer än hälften av museerna grundats efter 1980.

Länk till pressmeddelande och rapporten>>>