Sveriges Museer listar några av de programpunkter, om och med museer, som du inte vill missa under Bokmässan i Göteborg.

Social hållbarhet och etiska regler på museer
Hur tänker och agerar vi på museer i Sverige och internationellt kring social hållbarhet och etniska regler? Medea Ekner, enhetschef för publik verksamhet och utställningar Bohusläns museum, tillika ordförande i ICOM Sverige, den svenska sektionen av UNESCO-organet International Council of Museums, arbetar med internationellt samarbete och professionell utveckling på museer.

Arrangör
Bohusläns Museum
torsdag / 26 september / 15:00-15:20 / Plats Grön scen, E-hallen

Korsettkrig i arkiv och på museer
Arbetet med boken Korsettkriget tog historikern Henric Bagerius till en rad svenska arkiv och museer i sökandet efter dokument och föremål som kunde visa hur kampen mot svenska kvinnors modeslaveri fördes vid förra sekelskiftet. Hör honom berätta om sin jakt på dagboksanteckningar i Stockholm, obduktionsprotokoll i Göteborg, kvinnoskelett i Lund – och Olof Palmes farmors underbyxor i Nyköping.

Arrangör Riksarkivet
lördag / 28 september / 14:00-14:15 / Plats E03:31

48797287818_81fa1f3432_z
Amanda Lind inviger Bokmässan i Göteborg 2019. Foto: Niklas Maupoix

Aktivt deltagande i kultur och museer
Fler och fler kulturinstitutioner efterfrågar interaktivitet och deltagande för att nå och aktivera sina besökare. Lyssna på 3 olika exempel på deltagande, event för exempelvis Kungliga Operan och Riksdagen, rollspel för Göteborgs Stadsbibliotek och interaktiv teknik för Mölndals stadsmuseum.

Arrangör Sverok - Spelhobbyförbundet
fredag / 27 september / 11:30-11:50 / Plats Fantastikscenen, A-hallen

Nationell arkivdatabas (NAD) - tillgängliggör din arkivinformation!
I den Nationella Arkivdatabasen kan kommuner, regioner, föreningar, företag, museer, bibliotek med flera, kostnadsfritt publicera och tillgängliggöra sin arkivinformation för en större publik. Under denna presentation berättar Katarina Ahlberg, arkivarie från Riksarkivet mer om hur du går till väga.

Arrangör Riksarkivet
torsdag / 26 september / 12:30-12:45 / Plats E03:31

Helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning - en framtidsfråga för arkiven
Digitalisering och privatisering i samhället ökar. Synen på information och förutsättningarna för arkiv och informationshantering förändras dramatiskt. Därför initierades den statliga utredningen Översyn av arkivområdet som nu pågår och som kommer att redovisas i december 2019. I programpunkten samtalar Karin Åström Iko, generaldirektör för Riksarkivet, och Britta Söderqvist, sektorschef för museer i Göteborgs stad, om framtidsfrågor för arkiv och kulturarv. Samtalet utgår ifrån de inspel som Riksarkivet har gjort till utredningen. Inspelen lyfter fram vikten av ett helhetsperspektiv på informationsförsörjningen, för att minska risken att samhällsviktig information går förlorad och att kulturarvet utarmas.

Arrangör Riksarkivet
torsdag / 26 september / 14:30-15:00 / Plats E03:31

Nordens diktardrottningar Selma Lagerlöf, Sigrid Undset och Karen Blixen
Hemma i världen, världen i hemmet. Nordens diktardottningar Selma Lagerlöf, Sigrid Undset och Karen Blixen presenteras i ett samarbete mellan de tre författarmuseerna Mårbacka, Bjerkebæk och Rungstedlund.

Arrangör Selma Lagerlöf-sällskapet
lördag / 28 september / 11:00-11:55 / Plats De Litterära Sällskapens scen, B-hallen

En kvinnohistorisk middag
Kvinnor är mindre synliga i historieskrivningen. Hur kan denna kunskapslucka angripas? Museer, historiker och forskare ska belysa, forska och tolka – men vad kan vi andra göra? Lina Thomsgård, chef på Stockholms Kvinnohistoriska, samtalar med författarna Sanna Tahvanainen, Anna Charlotta Gunnarsson, och Lisbeth Larsson om hur kvinnors historier kan lyftas ur glömska och in i det kollektiva minnet. Vilken roll spelar berättandet, vilka vi citerar, påminner om, hyllar? Och hur kan kvinnohistoriska middagar bidra?

Arrangör Stockholms Kvinnohistoriska, Schildts & Söderströms, Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Atlas
söndag / 29 september / 14:00-14:45 / Plats F3

Möt oss från museet
Träffa en arkeolog och arkivassistent från Bohusläns museum. Välkommen att få svar på dina frågor och funderingar!

Arrangör Bohusläns museum
fredag / 27 september / 10:00-12:00 / Plats C05:42

48787351236_7553d9423b_z
Bokmässan 2019. Foto: Niklas Maupoix

De drack sitt kaffe…
Samtal om boken med Andreas Nilsson från Arbetets Museum

Arrangör Arena Idé
fredag / 27 september / 12:00-12:30 / Plats B06:19

Fisken i forskningen
I boken Fisken i forskningen samsas texter kring fiske av författare från arkiv och museum, naturvetenskap och humaniora. Under denna programpunkt berättar bokens redaktörer om bokens innehåll och det underliggande tvärvetenskapliga perspektivet.

Arrangör Riksarkivet
söndag / 29 september / 11:00-11:15 / Plats E03:31

Cecilia Heikkilä & Skissernas Museum
Den försvunna trädgårdsfesten. Mingel och boksignering med illustratör och författare Cecilia Heikkilä.

Arrangör Skissernas Museum
fredag / 27 september / 15:00-16:00 / Plats D04:09

Seriernas digitala kulturarv
Svenskt Seriearkiv startar nu upp projekt Digitalt Seriearkiv ? insamling av digitalt material från serieskapare och förlag. Jakob Hallin och Thomas Storn från Svenskt Seriearkiv berättar mer om bevarandet av det digitala seriehistoriska kulturarvet.

Arrangör Svensktseriearkiv
fredag / 27 september / 12:30-12:50 / Plats Seriescenen, A-hallen

Kulturarvet som politisk konfliktyta
Det svenska kulturarvet har blivit en politisk konfliktyta, men vad är överhuvudtaget det svenska kulturarvet – och vad ska vi göra med det? Maja Hagerman möter GP:s Kristian Wedel i ett samtal med utgångspunkt i den nya boken "Trådarna i väven".

Arrangör Göteborgs-Posten
lördag / 28 september / 16:30-16:50 / Plats G01:25

Öppna och tillgängliga arkiv - en förutsättning för demokratin
Offentlighetsprincipen har funnits i drygt 250 år och den ger oss en grundlagsstadgad rätt att begära att få se information i svenska myndigheters arkiv – både de som skapas idag och de historiska. Ulf Andersson, Landsarkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, berättar om bakgrunden till hur bevarade och tillgängliga arkiv blev en förutsättning för vårt demokratiska system, för att upprätthålla rättssäkerhet och allas möjlighet att vara medskapare av kulturarv.

Arrangör Riksarkivet
söndag / 29 september / 10:30-10:45 / Plats E03:31

Vart är Sverige på väg? Kulturarv och politiska strömningar utifrån ett historiskt perspektiv
I Maja Hagermans nya tankebok Trådarna i väven, ger hon sig ut på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige. Vad är svenskt? Vem är svensk? Det pågår en dragkamp om vad som bör räknas som svenskt kulturarv, och författaren vill att det skall få vara just så komplext och mångbottnat som det faktiskt är. I sin nya historiska roman Eldungen visar Torbjörn Elensky ett Sverige i glappet mellan det gamla bondesamhället och de liberala reformer som så småningom ledde till det vi kallar Folkhemmet, i konflikten mellan industrialismens väckelse, med ångmaskiner och vetenskap och de stora konsterna med klavikord och religion.

Arrangör Kultur i Väst i samarbete med Norstedts
söndag / 29 september / 13:20-13:40/ Plats Biblioteks- och berättarscenen, D-hallen

Du gamla, du bortglömda
Maja Hagerman på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige, i samspråk med Aftonbladets Martin Aagård.

Arrangör AB/kultur
fredag / 27 september / 12:00-12:30 / Plats B07:40