March_for_ScienceSvenska museer inbjuds att delta i den landsomfattande kampanjen Hur vet du det? samordnad av Vetenskap och allmänhet. Kampanjen är en fortsättning på det globala uppropet March for Science som genomfördes på många platser runt om i världen förra året.

 

 

Planen är att  under valåret 2018 öka kunskapen hos svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling.

Det vore mycket värdefullt om Sveriges Museer med era hundratusentals besökare och breda nätverk vill engagera er i kampanjen
Cissi Askvall, generalsekreterare, Vetenskap och allmänhet

Budskapen är kopplade till

  • att politiker och beslutsfattare ska ha tillgång till, använda sig av och hänvisa till evidensbaserad kunskap
  • vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande
  • att öppen dialog och diskussioner kring forskning är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle

 

Läs mer>

Kontakt>>