Sveriges museer fortsätter att locka stora mängder besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar tydligt att museerna spelar en betydelsefull roll inom den snabbt växande besöksnäringen.

Pressmeddelande med sammanställning över museibesök 2012 som pdf>>>

– Det är glädjande att museibesöken fortsätter att locka ett stort antal besökare. Museerna erbjuder plats för kunskap, reflexion och eftertanke och det är tydligt att allt fler uppskattar det och hittar till oss, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Under de senaste åtta åren har museibesöken ökat med 23 procent, från 14,7 miljoner år 2003 till närmare 18 miljoner besök 2012. Flest museibesök under 2012 stod de centrala museerna för, men både de regionala liksom de kommunala museerna visar en uppåtgående trend i antalet besökare. Centralmuseerna ligger främst i landets större städer. Flest besökare under 2012 hade Skansen och Vasamuseet i Stockholm med 1,4 respektive 1,2 miljoner besök.

– Sveriges museer har 18 miljoner besök varje år. Det kan jämföras med att 15 miljoner biobesök görs i Sverige varje år. En av anledningarna till det ökade intresset kan vara att många museer nu utökar sina öppettider även under vinterhalvåret och arbetar aktivt för att kunna erbjuda särskilda utställningar och aktiviteter för hela familjen, säger Mats Persson.

Vid Museernas vårmöte i maj 2013 träffas museerna för att diskutera hur de kan bidra till ökad utveckling och att stärka besöksnäringen. Under rubriken ”Museet som motor” kommer museernas potential som besöksmagneter att uppmärksammas och diskuteras.

Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och driver utvecklingsfrågor som är viktiga för branschen.  Förbundet har drygt 185 medlemmar.

De tre mest besökta centralmuseerna 2012

1. Skansen: 1 415 283
2. Vasamuseet: 1 218 398
3. Naturhistoriska riksmuseet: 509 000


För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se