Extra medel till digitaliseringarbetet på museerna och stöd till centralmuseer för konsekvenserna av pandemin är några av delarna i regeringens budget som presenterades idag. Totalt är 1,8 miljarder kronor avsatta för museerna i budgetpropositionen för 2022.

1,4 miljarder kronor går till de centrala museerna. 289 miljoner till centrala museernas stiftelser. 80 miljoner kronor går till 17 olika museer och föreningar. 50 miljoner tillförs Forum för levande historia och 8 miljoner kronor till arbetslivsmuseerna. När det gäller fördelningen inom kultursamverkansmodellen beräknas cirka 25 miljoner att gå till museer och kulturmiljöer runt om i landet. Tidigare presenterade kulturminister Amanda Lind budgeten för kulturen där extra stöd ska gå till museernas arbete med digitalisering av samlingarna.

– Det är glädjande att regeringen satsar på extra stöd till museerna för att stärka bland annat digitaliseringen. Vi är försiktigt positiva efter en svår tid men bekymrade för den långsiktiga ekonomiska grunden genom att anslagen inte räknas upp. Budgeten är dock en bra och viktig signal för branschen, säger Jeanette Gustafsdotter generalsekreterare Sveriges Museer.

Läs regeringens kulturbudget på regeringen.se (länk)