Välkommen till fyra regionala konferenser om  ”Museerna och handikapphistorien”.
Projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, som drivs av Nordiska museet och Handikapp Historiska Föreningen, inbjuder nu till fyra kostnadsfria konferenser.

Syftet är att få en dialog mellan museerna, kultursektorn i stort och funktionshinderrörelsen. Du som är intresserad av att delta kan anmäla dig,
Se programmen och länkar till anmälan i bifogade filer.