Regeringen har i dag fattat beslut om tilläggsdirektiv till Museiutredningen 2014/15. Den särskilda utredaren Clas-Uno Frykholm ska inom ramen för sin översyn av den statliga museipolitiken nu även analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid de centrala museerna i högre utsträckning kan göras tillgängliga för människor i hela landet. Utredningen ska vara slutförd senast den 15 oktober 2015.

Läs mer på regeringens webbplats>>>

Museiutredningen>>>