På uppdrag av Region Skånes kulturnämnd anordnar Helsingborg tre musei konferenser under namnet Museiforum, varav årets är den tredje. I år har Museiforum gått samman med svensk-danska museisamarbetet Musund till EN regional museikonferens för att stärka det interregionala samarbetet och den gemensamma kunskaps upp byggnaden kring museifrågeställningar.

Huvudtema för Museiforum & Musund 2010 är museernas framtid och äger rum under en och en halv dag, 28-29 oktober 2010 i Helsningborg.

Läs med på Helsningborgs webbplats.