FOTO:GÖRAN BILLESONRiksrevisionen har i en ny rapport granskat hur de 13 centralmuseerna arbetar med säkerhetsfrågor i sina samlingar. I rapporten får landets statliga centralmuseer kritik för hur de arbetar med säkerheten runt sina samlingar. Utan tillräcklig finansiering är det omöjligt att arbeta på ett tillfredsställande sätt med samlingarna, kommenterar Mats Persson från Sveriges Museer.

Riksrevisionens granskning visar att museerna bedriver ett ambitiöst säkerhetsarbete, men att det i stort inte lett till en rimlig grad av säkerhet. Riksrevisionen riktar bland annat kritik mot museernas bristande ordning på samlingarna, något som beskrivs beror på att alla föremål under lång tid inte har registrerats på ett betryggande sätt. Riksantikvarieämbetet skulle kunna göra mer för att stödja museernas säkerhetsarbete, skriver Riksrevisionen.

– I museernas samlingar finns spåren av vår historia. Samlingarna är rika och varierade men de behöver utvecklas och kompletteras för framtidens besökare och det kostar pengar.  Rapporten lyfter fram ett antal viktiga frågor som kräver utökade resurser för att stärka arbetet med samlingarna, säger Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer.

Rapporten från Riksrevisionen innehåller också ett antal rekommendationer till centralmuseerna och till Riksantikvarieämbetet.

Läs hela Riksrevisionens rapport på deras webbplats Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning(RiR 2019:5)