Museernas Vårmöte arrangerades i år 2012 av Riksförbundet Sveriges museer, Göteborgs stad, Västarvet och Världskulturmuseet.

Här hittar du Vårmötets program (pdf)

Temat Världen Här och Nu handlade om hur museerna förhåller sig till en snabbt föränderlig värld. Här ges möjlighet till internationella utblickar, nya perspektiv och många tillfällen till professionella utbyten. På programmet stod bl a internationella key note talare från Kairo, London och Oslo - med anledning av den Nordafrikanska revolutionen, Storbritanniens ekonomi-åtstramning och Utöya. Sammantaget strävade vårmötet efter att fånga aktualiteten i museernas framtida utveckling.

Vi direktsände

För er som inte kunde närvara på vårmötet eller vill titta igen sände vi direkt den 28/3 kl. 13.00-17-00 via vår kanal på Bambuser.