panelsamtalDen 24-25 oktober träffades Länsmuseernas samarbetsråd för höstmöte på Kulturen i Lund. Sedan den nya museilagen har museernas arbete med forskning och kunskapsuppbyggnad hamnat i centrum. Länsmuseernas samarbetsråd är de regionala museernas intresseorganisation.

På talarlistan under höstmötet fanns Per Svensson, kulturjournalist och chef för Dagens Nyheters ledarredaktion, som tillsammans med kulturjournalisten Thomas Steinfeldt har skrivit boken Bildningen på barrikaden. Björn Magnusson Staaf, fil dr. och ämnesansvarig för museologi, samt koordinator för masterprogrammet i ABM (Arkiv, Bibliotek, Museer). Cecilia Bygdell, fil dr. i kulturgeografi, forskare och antikvarie vid Upplandsmuseet och sammankallande för FOMU, nätverket Forskning vid museer samt Helena Victor, fil dr, tillförordnad enhetschef vid Kalmar läns mu­seum, samt arkeolog som representant för GRASCA – Graduate School in Contract Archaeology. På konferensen pratade också museisamordnaren Eric Fugeläng om Riksantikvarieämbetets samarbete med länsmuseerna.

Konferensen resulterade i ett uttalande från Länsmuseernas samarbetsråds styrelse om forskningens roll för länsmuseerna utveckling:

Länsmuseerna har en viktig roll för forskningen i museiämnena. I tider av alternativa fakta, ”fake news” och allmänt informationsöverflöd så framstår museernas uppdrag att fungera som en av samhällets trovärdiga kun­skapskällor som allt viktigare. Främlingsfientliga krafter försöker utnyttja kulturarvet i egna syften och med okunskap om historiska fakta. Museerna är också i behov av att ständigt pröva och ompröva sin kunskap och därför är uppdraget att vara kunskapsinstitutioner ett av våra viktigaste uppdrag.

Det uppdraget försvåras av statens urholkade bidrag, som innebär allt mindre pengar till länsmuseernas verksamheter för varje år. Flera museer har blivit tvungna att varsla personal och dra ned på kärnverksamhet. Länsmuseerna ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad genom att ha en hög kompetens inom sina ämnesområden, och mot bakgrund av detta begär styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd ett nytt statligt anslag på 25 miljoner för att länsmuseerna ska kunna bygga ny kunskap om det föränderliga kulturarvet.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.