Museerna fick tillbaka 9 av 10 besökare

Efter halverade besökssiffror under 2020 och 2021 har landets museer nästan återhämtat sig. Samtidigt har den digitala boomen som pandemin förstärkte fortsatt.

 

Riksförbundet Sveriges Museer presenterar nu en rapport med museernas besökssiffror för fjolåret. Rapporten bygger på svar från 155 museer som tillsammans haft 17,1 miljoner besök, på plats. Det motsvarar drygt 89 procent av museibesöken under 2019. Enligt rapporten ser det olika ut i landet, några museer har till och med fler besök än före pandemin.

– Publikens kulturvanor har ändrats och somliga utlandsbesökare har uteblivit men museernas band till publiken står starka efter två tuffa år, säger Gunnar Ardelius generalsekreterare Sveriges Museer.

Museernas digitala utbud som boomade under pandemin är fortsatt stort och har genererat nästan 235 miljoner digitala besök, 2 miljoner fler än 2021. Enligt rapporten har deltagare i museernas digitala visningar och filmtittningar minskat medan exempelvis digitala besök i samlingar har ökat.

– Det är glädjande att se hur museerna fortsätter den publika digitala utvecklingen med ännu fler besök. Siffran vi anger på 235 miljoner är dessutom räknad i underkant, fortsätter Gunnar Ardelius.

 

Till rapporten, uppdaterad 26/1 (PDF)>>

 

Ur rapporten:

De 25 mest besökta museerna 2022 (fysiska besök)

1 Stiftelsen Skansen 1 353 608
2 Vasamuseet 945 046
3 Stiftelsen Nordiska museet 677 544
4 Naturhistoriska riksmuseet 624 600
5 Nationalmuseum 507 427
6 Moderna Museet 485 806
7 Malmö Museer 431 102
8 Gamla Linköping 419 585
9 Wadköping 393 333
10 Prins Eugens Waldemarsudde 370 621
11 Gotlands Museum 343 088
12 Helsingborgs museum 313 915
13 Hallwylska museet 308 978
14 Tekniska museet 301 937
15 Dunkers kulturhus 259 118
16 Livrustkammaren 258 702
17 Marinmuseum 239 081
18 Göteborgs naturhistoriska museum 239 075
19 Värmlands museum 216 831
20 Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen) 216 057
21 Medelhavsmuseet 210 319
22 Armémuseum 205 482
23 Arbetets museum 199 258
24 Vallby friluftsmuseum 197 193
25 Göteborgs konstmuseum 197 024

 

De tio museer som haft flest digitala besök i samlingarna

Järnvägsmuseet 987 427
Stiftelsen Nordiska museet 949 315
Nationalmuseum 688 509
Upplandsmuseet 541 690
Sjöhistoriska museet 534 278
Länsmuseet Gävleborg 380 316
Kalmar läns museum 378 265
Västergötlands museum 324 433
Örebro läns museum 270 878
Vänersborgs museum 228 530

 

De tio museer som haft flest tittare på webbfilmer under 2022

Arsenalen 976 800
Naturhistoriska riksmuseet 635 695
Medelhavsmuseet 214 560
Stiftelsen Nordiska museet 174 000
Vasamuseet 147 112
Länsmuseet Gävleborg 130 742
Sjöhistoriska museet 121 140
Kalmar läns museum 112 534
Jönköpings läns museum 109 000
Biotopia 108 863

Översikt museernas digitala besök genom nyckeltal

Svar från Kanaler där man kan ta del av innehåll från museerna Antal deltaganden
97 museer Webbplatsbesöken 25 196 638
58 museer Digitala besök i samlingarna 8 877 849
112 museer Räckvidd bästa inlägget Facebook 7 820 310
106 museer Räckvidd bästa inlägget Instagram 2 482 648
76 museer Visningar filmkanal 3 954 874
8 museer Visningar bildkanal 957 349
32 museer Lyssningar ljud 644 233
58 museer Deltagare digitala visningar, utställningar och arrangemang 1 643 756
17 museer Nedladdning museernas egna appar 71 545
36 museer Visningar eget innehåll på Wikipedia, dvs eget redaktionellt material med kunskap och bilder från samlingarna som museerna själva publicerar via Wikipedia 183 267 127
Totalsiffra 234 916 329

 

Facebook inlägg med störst räckvidd under 2022

Alingsås museum https://www.facebook.com/alingsasmuseum/posts/pfbid02RQDxq7b2PUZcpWB8aeYMNCjvnR7nQgj5kjduJVViymZxsoUu1ETTDYzoFbhg6Gd1l
Arbetets museum https://www.facebook.com/arbetetsmuseum/posts/pfbid029dNV5NAySH9wUtgBGAqtZBg2mcwytxc9Uy7rdZ8951chhtmLWssLN9biNphdgp7Ql
Arboga Museum https://www.facebook.com/photo?fbid=629451678972734&set=a.579767243941178
Arsenalen https://www.facebook.com/arsenalen.sverigesforsvarsfordonsmuseum/videos/474340594446121
Biotopia https://facebook.com/events/3370346679864048/
Bohusläns museum https://www.facebook.com/photo/?fbid=388097679990535&set=a.150893983710907
Bonniers konsthall https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpage%2F144766265548178%2Fsearch%2F%3Fq%3DV%25C3%25A4lkommen%2520att%2520bes%25C3%25B6ka%2520Lap-See%2520Lams%2520utst%25C3%25A4llning%2520Dreamers%25E2%2580%2599%2520Quay%252C%2520Dreamers%25E2%2580%2599%2520Key&data=05%7C01%7Cellen.wettmark%40bonnierskonsthall.se%7C3a94a0be145a47305c4708daf3b2e79e%7Cf1a858b07af74b1ab6a380d528a8ba64%7C0%7C0%7C638090246982629443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8Qgq6MUUFLx%2FeZQ1zNFNgJpV8PNyeW6liE%2FOtAs%2FXT8%3D&reserved=0
Carl Eldhs Ateljémuseum https://www.facebook.com/carleldhsateljemuseum/photos/a.1079610218757155/5644278515623613/
Dalarnas museum https://www.facebook.com/events/648499376780092/
Drottningholms Slottsteater https://www.facebook.com/394902280525631/posts/pfbid02jarQekbNnYnrTnZPK4Ccw57kfSgX9LyWwRExji14uMuCsNwoTfjihjYYhPUEcNjjl/?d=n
Dunkers kulturhus https://www.facebook.com/dunkerskulturhus/photos/10159123211624132
Ekonomiska museet https://www.facebook.com/ekonomiskamuseet/posts/pfbid02986MUeC4KgwvUxhktaXnSmQDP2Xrh98i3oKnT5nSDreJ7XforzhnXeXoYcJ8vGTMl?__cft__[0]=AZWWB6jj6gKpGDGH3hDk8AY46mpQ-ZSI1zxicqAFNWx8Bcteikn5Ad8EnosLz8aC95CeIPpldDU6FvIlgO7Y3uqasj1B7yO62T2g84zDPeilD66UmLYYQ7BEa9_G7lVpwYD8SYamJyV6JYItRX6bJXRYaiR7hjeZ3Z9UYFk2VrblrtEZg0V7o1tMyDsyXvWvwg8&__tn__=%2CO%2CP-R
Eksjö museum https://www.facebook.com/events/2498768443590251?ref=newsfeed
Eskilstuna stadsmuseum https://www.facebook.com/photo?fbid=573637431437060&set=a.487004106767060
Etnografiska museet https://www.facebook.com/etnografiska/posts/pfbid0NpAuCLm3vJuB2YMf6JWixkxySeoQH1DjdGR4E7ANWB6opqSvfAQ3nuY5AcJVNVbSl
Försvarsmuseum Boden https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0VCPYZ2v2hJrXwik35PBKp8bZi1KKFjVpHr9xpdEiNAMHy47CLNEaryM3j8BNurLzl&id=100063521051668
Gotlands Museum https://facebook.com/profile/100046319540046/search/?q=sandkull
Grenna Museum https://www.facebook.com/events/217639973910299
Göteborgs Konsthall https://www.facebook.com/goteborgskonsthall/posts/pfbid028s97c3s9c9HrUKTwZwvrkinwYZFCnsy2n1MUcKrWLVgk6B2tqGs4Wiqw5fJdh2FTl
Göteborgs konstmuseum https://www.facebook.com/goteborgskonstmuseum/videos/535906015074743/
Göteborgs naturhistoriska museum https://www.facebook.com/goteborgsnaturhistoriskamuseum/posts/pfbid023AmZJsAHTm8B6SwhiJqFYghbNpmRRcJcCcQPrhs9LMdxWNTRQAYu3nLqVRMzTfMkl
Göteborgs stadsmuseum https://fb.me/e/4IV6GyHt8
Hallands Konstmuseum https://fb.watch/hPCTH7VVFI/
Hallands kulturhistoriska museum https://fb.me/e/5m61PbYk9
Hallwylska museet https://www.facebook.com/Hallwylskamuseet/posts/pfbid0qrKS1yiihaxpMsoY6Tik9PLxAYo17L36eKD5eorQ11NgvjpjyvQa8W6zEPUgtXF4l
Historiska museet https://www.facebook.com/historiska/posts/pfbid038G1H8cw4JAv2j7fAYwfn25pnFYT6Hgi9Ndx5PULRXT8YT8HvA4Vgr8rizkYVPSEl?__cft__[0]=AZU6zqbY0zhSxNFD1LXRxqrfxVDSv15d6Vhm4fYtWz_Psh48Qc02dnmeiGY_YZ_LeF-Fqt6PhEs3NlG2bAlClujyk5mvT7BTKRwLbv7C8ohNlVw3oTMlvK64zfa1hbdxjD8IQpN692UJhlVklQKgrYvBy_c7yClhMdVQY-EipQkowaTImHJBqMZJ37LpM_DH6sI&__tn__=%2CO%2CP-R
Historiska museet vid Lunds universitet https://fb.watch/h_sjypRjrs/
Hörby museum https://www.facebook.com/watch/?v=481885000211183&ref=sharing
IKEA Museum https://business.facebook.com/IKEAmuseum/photos/a.1680657995516846/3195878737328090/?type=3&theater
Internetmuseum https://www.facebook.com/permalink.php?id=736289263085727&story_fbid=5343968672317740
Judiska museet https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471996158254277&set=pb.100063316895470.-2207520000.&type=3
Järnvägens Museum https://www.facebook.com/photo/?fbid=545188944274135&set=a.252371743555858
Järnvägsmuseet https://www.facebook.com/watch/?v=858092615155220
Kalmar konstmuseum https://www.facebook.com/kalmarkonstmuseum/posts/pfbid033MvH4u9xEPeSGZY1VNVHkBjeSXATr2ksCevUVBoThtahaYKwTiSWuqoM7SB6dYjUl
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen) https://z-upload.facebook.com/kulturenilund/posts/10160046207135795
kvinnohistoriskt museum https://www.facebook.com/events/1102065580681639?ref=newsfeed
Livrustkammaren https://www.facebook.com/Livrustkammaren/videos/895578618480170/
Länsmuseet Gävleborg https://www.facebook.com/events/645010960445960/?ref=newsfeed 
Malmö Museer https://www.facebook.com/photo/?fbid=322723986525474&set=a.235290768602130
Marinmuseum https://www.facebook.com/events/753003739159279/
Maritiman https://www.facebook.com/maritiman/photos/a.392114574170792/5162255543823314/
Medelhavsmuseet https://www.facebook.com/medelhavsmuseet/posts/pfbid0uwJe918m6ikJZuD568h4Ph2JGFwnsTyekFxYpd5tubH6rdqnAkJ47qoxJj9HxhdEl
Medeltidsmuseet i Stockholm https://fb.watch/hYXk9Bir1h/
Medicinhistoriska museet i Göteborg https://business.facebook.com/latest/insights/content?asset_id=194605790552352&nav_ref=profile_plus_admin_tool&time_range=%257B%2522end%2522%253A%25222022-12-31%2522%252C%2522start%2522%253A%25222022-01-01%2522%257D
Millesgården Museum https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wAqJMt7Gsiys4yNsqw2NQpKFVkzkLY1nj12nDNBxEaECyodnxFS5trdEGeZazDFLl&id=161079977267984
Moderna Museet https://fb.me/e/2ufOyOFVF
Mölndals stadsmuseum https://www.facebook.com/molndalsstadsmuseum/posts/pfbid031KRgj1GUx39NJZCYidjnVhbJyJEke5mLDhPsztTf3W5BU8CmEuknW58etoD3GsjXl
Nationalmuseum https://www.facebook.com/nationalmuseumswe/posts/pfbid0GBeBUH4PTBdnmUSdj3oWCCx8bKHJiVtoJeSy62xDUpCQvZvKy3jAkmuMmhvEJneLl 
Naturhistoriska rikmuseet https://fb.watch/hOB8LK1jZB/
Nobel Prize Museum https://fb.watch/hZ4bn0idDw/
Norrbottens museum https://www.facebook.com/photo?fbid=666805171560013&set=a.577754717131726
Nynäs slott https://www.facebook.com/nynasslottonaturreservat/posts/pfbid02KHcwAkt7VMHAtg7JTfXCvzDFFHVT4GdDYUro6yuoE63YBBihgfkdZkGBvwUbXu8Wl
Polismuseet https://www.facebook.com/watch/?v=477387767470853
Postmuseum https://www.facebook.com/photo/?fbid=710111894037933&set=a.589694929412964
Regionmuseet Skåne https://business.facebook.com/regionmuseetkristianstad/posts/10158https://business.facebook.com/regionmuseetkristianstad/posts/10158485762436907 485762436907
Sagomuseet Ljungby https://www.facebook.com/sagobygden/posts/pfbid02jNJcwZRurWjvct74Bxweh8uZmHFktjctw8RxL7EUARA22gSTaD7iMLywd2UvnqEzl
Silvermuseet https://www.facebook.com/Silvermuseet/posts/pfbid047VZhZcedtx5w71PGvUfWEdKP3qu2CPt8mCUdLUEkkWGoPvKJBLWCAuvGs82JSYel
Sjöfartsmuseet Akvariet https://fb.me/e/1OJi79nrC 
Sjöhistoriska museet https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSjohistoriska%2Fposts%2Fpfbid0qnbNpW9ZdHGEdXEH3hUfk6GT6xYYZCDwgeZPDbS8VrzG2v5EwyVcZBhCXzEjswyLl&show_text=true&width=500
Skoklosters slott https://www.facebook.com/Skoklostersslott/posts/pfbid044124VJTxuQya3cbV6Gs97GVUCLRXRccNvdBmssFNiVkxzeCaiqQZcERKHxN1e6pl
Spårvägsmuseet https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Bwb8qVSedqgn1NWQ2M6szXkTBcpBME26b7zvivN2zJt27PGdjdfwqVcNjrFDmWuVl&id=100055086583800
Stiftelsen länsmuseet Västernorrland https://www.facebook.com/vnmuseum/posts/pfbid031hGYimrWTjWwZcWuzcTvC3zLHJY1Es6F2Qnv7btxS3F69WjGJG3nkTtypmmmgFJ3l
Stiftelsen Nordiska museet https://www.facebook.com/nordiskamuseet.se/photos/a.10156099150202732/10159424274877732/?type=3
Stiftelsen Skansen https://www.facebook.com/skansen/posts/pfbid02WwJKfYfpkuGT7roCRBEEaPVanNYkowKMX7QbUktbNidzDseWGhwbVydVUhyTU3dvl
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center https://www.facebook.com/uppakra/posts/pfbid02ZmZAKUYmaf3KzmFUfqCeRrskicgbDrkkapZxmhbTxvC2cJq5jEqLriqLLPk9mMW7l
Stiftelsen Västerviks Museum https://www.facebook.com/vasterviksmuseum/posts/pfbid04KWURGUTnwtdj4EE47FsNPBpS1c8FmXQ8GTSgoLHAMQTGAgYRr8o2oysH9QaeKC2l
Sundsvalls museum https://www.facebook.com/Sundsvallsmuseum/posts/pfbid033JRQmmXTeVf3jVD7cWosLSn6oUAJAEVgZ323X6cu9G9ds6ZpxMAP81BrFiVYwUZgl
Sörmlands museum https://www.facebook.com/events/596165178925765/
Teckningsmuseet https://fb.watch/hZ7hFopdt_/
Tekniska museet https://fb.watch/hOlAOBoQhi/
Textilmuseet https://www.facebook.com/Textilmuseet/posts/pfbid0qgoVV7foYYoBpTBVhzkHg2foh42MhXbfh8EDYSNpTH4J6RQo13w4DvpoKeYsoFY4l
Tumba bruksmuseum https://www.facebook.com/tumbabruksmuseum/posts/pfbid0364xF6h7T5HfvK6dmZ8mxTQc2JjFmdCNLaxm2Zx1RxqzyZc7HV2yi5gAsSL3HiBJnl?__cft__[0]=AZXHCw8tljHJTDlQBVcKIa3JlYhuf_cpqUX7HhhSntOcIG88fWmC_puV65dHljFnqn8YnRhCf4_4cYn6AS4oN03HuSiKFE0CwgSPZKtk2KC1UoQZsKWUVuy5gxY3QQuxxocAvqp-9En3Mr2NaB1Kb0VFzmZbcC5CarEqG5CElizwoH9QFlL3156-bwxm9-48X60&__tn__=%2CO%2CP-R
Uppsala konstmuseum https://www.facebook.com/photo/?fbid=595709509114319&set=a.277531674265439
Vallby friluftsmuseum https://www.facebook.com/events/371681595143931/371681598477264/
Vasamuseet https://www.facebook.com/Vasamuseet/posts/pfbid0275cJhvNoWfU15nLWAf4CYw1y3G8p419JovjVQxNu54Ygc3eHPwtNEGD1Q29RcH2zl
Vitlycke Museum https://fb.watch/hYUPXcA5WP/
Världskulturmuseet https://www.facebook.com/varldskulturmuseet/photos/10159184734201717
Västerbottens museum https://www.facebook.com/photo/?fbid=605942248200239&set=a.511251541002644
Västergötlands museum https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvastergotlandsmuseum%2Fposts%2Fpfbid02H5QW1tGJEBLGxnYJNYfJWMZyApRUputd1NJSv82v9MSecwwvK1HopmCpxAikwBuPl&
Wadköping https://www.facebook.com/wadkopingofficial/photos/1981254118720925
Örebro läns museum https://www.facebook.com/orebrolansmuseum/videos/617705865885987/
Östasiatiska museet https://www.facebook.com/ostasiatiskamuseet/posts/pfbid0gULshj2QL5ZMdiYmaN9bYdLvbTRDEZhpbZJqgX4TE62EaBMTB62RF25V89qzHGaFl

 

 

Instagraminlägg med störst räckvidd under 2022

Alingsås museum  https://www.instagram.com/p/CaR7UQws_z-/
Arbetets museum https://www.instagram.com/p/CcvNyEes4zu/
Arsenalen  https://www.instagram.com/reel/Cf1ktOtoSVQ/
Biotopia https://www.instagram.com/p/CmpP3CtsCj8/
Bonniers konsthall https://www.instagram.com/p/CllefDvNcBA/
Bror Hjorths Hus https://www.instagram.com/p/CZjLYHQoCZq/
Carl Eldhs Ateljémuseum https://www.instagram.com/p/Cj-XixlIgMA/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Dalarnas museum https://www.instagram.com/p/Ccxe39koi4R/
Drottningholms Slottsteater https://www.instagram.com/p/Cbfs2AxMmu9/?igshid=MDJmNzVkMjY=
Dunkers kulturhus https://www.instagram.com/p/CZhcA-arTEZ/
Ekonomiska museet https://www.instagram.com/p/Cd6YNKpMOvS/
Eksjö museum https://www.instagram.com/p/CfvoLf6DsFF/
Etnografiska museet https://www.instagram.com/p/CjBJEv-PUJ7/
Gotlands Museum https://www.instagram.com/p/CY1g2bhMSuh/
Göteborgs Konsthall https://www.instagram.com/p/CcfCMh9olSH/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Göteborgs konstmuseum https://www.instagram.com/p/CljMjOrjt-2/?utm_source=ig_web_copy_link
Göteborgs naturhistoriska museum https://www.instagram.com/p/Cby8GOmIaQo/
Göteborgs stadsmuseum https://www.instagram.com/tv/Ce74hhXjWdc/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Hallands Konstmuseum https://www.instagram.com/reel/CjX37RXjN2o/?utm_source=ig_web_copy_link
Hallands kulturhistoriska museum https://www.instagram.com/p/CYlogy9sIGZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Hallwylska museet https://www.instagram.com/p/CZts5Cisnhp/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Historiska museet https://www.instagram.com/p/CZTrwBNogLB/
Historiska museet vid Lunds universitet https://www.instagram.com/reel/CbvhDAPJgKe/
Judiska museet https://www.instagram.com/p/CZOrArnMwH2/
Järnvägens Museum https://www.instagram.com/p/Cc7OR1NILbj/
Järnvägsmuseet https://www.instagram.com/p/CZuIP3isucK/
Kalmar konstmuseum https://www.instagram.com/p/ClOp2wDsdQT/
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen) https://www.instagram.com/p/CfTYR0bNtgl/
kvinnohistoriskt museum https://www.instagram.com/reel/CftTd6iDrAj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Litografiska Museet https://www.instagram.com/p/ClGP2ZPDaYC/?utm_source=ig_web_copy_link
Livrustkammaren https://www.instagram.com/p/CcF_jgkoOmr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Länsmuseet Gävleborg https://www.instagram.com/p/CkxXFENI_pT/ 
Malmö Museer https://www.instagram.com/p/CY5xawasYgn/
Marinmuseum https://www.instagram.com/p/CYTm_OaNRek/
Maritiman https://www.instagram.com/p/CeF1ZoKLn6F/
Medelhavsmuseet https://www.instagram.com/p/Clu72EVtWLP/?utm_source=ig_web_copy_link
Medeltidsmuseet i Stockholm https://www.instagram.com/p/CZYjP2_oNBw/?igshid=MDJmNzVkMjY
Medicinhistoriska museet i Göteborg https://business.facebook.com/latest/insights/content?asset_id=194605790552352&nav_ref=profile_plus_admin_tool&time_range=%257B%2522end%2522%253A%25222022-12-31%2522%252C%2522start%2522%253A%25222022-01-01%2522%257D
Millesgården Museum https://www.instagram.com/reel/CifHH47j1__/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Moderna Museet https://www.instagram.com/p/CmoPJgyuSF-/
Mölndals stadsmuseum https://www.instagram.com/p/Cl08V4bDFGB/
Nationalmuseum https://www.instagram.com/p/CZEN7q4tQ2U/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Naturhistoriska rikmuseet https://www.instagram.com/p/Cf8YNGkoqCe/?igshid=MDJmNzVkMjY=
Nobel Prize Museum https://www.instagram.com/p/CloWRiXIHXf/?utm_source=ig_web_copy_link
Norrbottens museum https://www.instagram.com/p/CkNa0HpoGIA/
Nynäs slott https://www.instagram.com/p/CeVe0aYoeaU/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR3NL5MabDkqYFu65Ilc_M_qCDxoaqyPYbEuVR-IUc6BMb_W-PVmR5N-PTk
Polismuseet https://www.instagram.com/reel/CfTnshRjKKl/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Postmuseum https://www.instagram.com/p/CmvcwsvoHtl/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Regionmuseet Skåne https://www.instagram.com/p/B_XWMaMHYA9/
Sagomuseet Ljungby https://www.instagram.com/p/CiFjgBCISH5/
Silvermuseet https://www.instagram.com/p/CakMsNeoNmv/
Sjöfartsmuseet Akvariet https://www.instagram.com/p/Ck-01JhIPIf/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Sjöhistoriska museet https://www.instagram.com/p/CijopFGtuwJ/?utm_source=ig_web_copy_link
Spårvägsmuseet https://www.instagram.com/p/CZzCKHiMc_X/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Stiftelsen länsmuseet Västernorrland https://www.instagram.com/p/CgQxh8pIOmu/
Stiftelsen Nordiska museet https://www.instagram.com/p/CY8PTsIMp_S/?utm_source=ig_web_copy_link
Stiftelsen Skansen https://www.instagram.com/p/CcxdPTEPD37/
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center https://www.instagram.com/p/ChfbSZZDOPg/
Sveriges Fängelsemuseum https://www.instagram.com/p/CjX3fLhjMmp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
Sörmlands museum https://www.instagram.com/p/CaELBz1ufN5/?utm_source=ig_web_copy_link
Teckningsmuseet https://www.instagram.com/tv/CfFCR0jDPus/?utm_source=ig_web_copy_link
Tekniska museet https://www.instagram.com/p/Cc8IFZWMJfz/
Tumba bruksmuseum https://www.instagram.com/p/CkfqyR7DUcz/
Uppsala konstmuseum https://www.instagram.com/p/CkYY0ZCo5ij/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR3us99ggc-HHCIPEvq8jpFT-V8iO37QWBn7bVp2K4zjQ0AviDm8idlcJHA
Vallby friluftsmuseum https://www.instagram.com/p/CcOHZmnD0K9/
Vasamuseet https://www.instagram.com/p/CkiW-Y5jMcU/?utm_source=ig_web_copy_link
Vitlycke Museum https://www.instagram.com/p/ChZIp8-j8DJ/?utm_source=ig_web_copy_link
Världskulturmuseet https://www.instagram.com/p/CkkZ-HbtDvf/?utm_source=ig_web_copy_link
Västerbottens museum https://www.instagram.com/p/Clq44k1I_iQ/?hl=sv
Västergötlands museum https://www.instagram.com/tv/CeN6JbxNpaH/
Örebro läns museum https://www.instagram.com/p/Cjroc_zoX-U/
Östasiatiska museet https://www.instagram.com/p/CiUNcc3uKU4/

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.