ettan_gotlandsmuseum_ryttare800x450

Sveriges Museer deltar i politikerveckan i Visby, onsdag 4 juli 2018. Vi har laddat dagen i Bildstenshallen på Gotlands museum med sex seminarier.

Du kan också delta i vårt frukostmingel på Gotlands museum den 3 juli>>

1. Hur vill du leva i framtiden? – etiska dilemman kring ny teknik

Tid: Onsdag 4 juli kl. 09.00–10.00.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Tekniska museet, Arbetets museum och Riksantikvarieämbetet

Vad väntar runt hörnet med robotar, digitala tjänster, e-hälsa och artificiell intelligens? Den nya tekniken ser ut att förändra våra jobb och vårt samhälle i grunden. Gränsen mellan människa och maskin blir allt mer diffus när vi bygger in teknik i våra kroppar och robotar efterliknar oss. Men med ny teknik följer också ökade krav på etisk analys och etiska ställningstaganden. Tekniska museet bjuder tillsammans med Arbetets museum och Riksantikvarieämbetet in till ett interaktivt morgonseminarium kring etikfrågor med kommentarer från experter och information om en ny demokratisk satsning om framtidens teknik som inkluderar dig!

Sverige står inför ett antal stora samhällsutmaningar gällande hälsa, kompetensförsörjning, jämlikhet och hållbarhet. I en allt mer digital värld påverkas samhällets alla delar av tekniken på gott och ont. Sverige måste följa med i den digitala utvecklingen men också verka för att minska digitala klyftor och se till att utvecklingen sker med inkluderande perspektiv och etiska hänsyn.

I seminariet möter du etikmaskinen som utmanar dig inför etiska dilemman kring teknik och etik. Seminariet är ett nyskapande sätt att använda, bevara och utveckla kulturarvet och gör dig till medskapare i samhällsdebatten kring en relevant samhällsfråga. 

I seminariet möter du etikmaskinen som utmanar dig inför etiska dilemman

Medverkande:
Jenni Nordborg, regeringens samordnare Life Science och Vinnova
Karim Jebari, forskare vid Institutet för Framtidsstudier
Kjell Asplund prof, ordf i Statens medicinsk-etiska råd
Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet
Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum 

Moderator: Åsa Marnell, avdelningschef, Tekniska museet


2. Museernas roll i kulturturism och hållbar besöksnäring

Tid: Onsdag 4 juli kl. 10.15–11.15.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Gotlands Museum och Sveriges Museer

I besöksnäringsutredningen ”Ett land att besöka” betonas besöksanledningen kulturturism tillsammans med naturturism och måltidsturism som viktiga områden för utveckling av besöksnäringen. Museerna skrivs också fram som centrala aktörer inom besöksnäring och kulturturism. Hur ska museernas roll inom besöksnäringen se ut i framtiden? Hur kan museerna bidra till att utveckla en destination? Hur kan museerna bidra till att göra besöken och kulturturismen långsiktigt hållbara? Vart går gränsen för hur många besökare och turister en destination kan ta emot? Hur kan samverkan mellan transporter, boenden och besöksanledningar förbättras och vad kan museerna bidra med?

Museerna skrivs fram som centrala aktörer...

Medverkande:
Lena Carlsson, stf generaldirektör, Tillväxtverket,
Linn Uggerud, Svensk turism
Ulrika Persson-Fischier, Hållbara besök, Uppsala universitet
John Brattmyr, chef, Skansen
Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer

Moderator:  Susanne Thedéen, museichef Gotlands Museum


3. Hur tar vi hand om samhällets information?

Tid: Onsdag 4 juli kl. 11.30–12.30.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Arkivutredningen

Hur kan vi säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar och till vårt kulturarv både nu och i framtidens digitala samhälle? Vi presenterar Arkivutredningen och debatterar frågan om varför en stark arkivsektor ytterst är en demokratifråga. Övergången från analog till digital informationshantering ställer arkivsektorn inför stora utmaningar. Nya förväntningar på information och upplevelser skapas och nya relationer mellan producenter och användare uppstår. Den gällande lagstiftningen återspeglar ett synsätt där arkiven är slutstation för informationen men i en digital miljö är det inte givet vad som är en handling eller vem som är arkivbildare. Digitaliseringen leder också till en sammansmältning av arkiv, bibliotek och museer. Vad får det för konsekvenser för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner?

... men i en digital miljö är det inte givet vad som är en handling eller vem som är arkivbildare

Medverkande:
Per Olsson Fridh, Inledningstalare - Statssekreterare, Kulturdepartementet
Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Lars Ilshammar, Särskild utredare/ biträdande riksbibliotekarie, Arkivutredningen/ Kungliga biblioteket
Peter Krantz, Strateg på avdelningen för digitalisering - SKL, ledamot i Arkivutredningens expertgrupp
Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet

Moderator: Loth Hammar


4. Museernas utmaningar och möjligheter

Tid: Onsdag 4 juli kl. 13.00–14.00.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Sveriges Museer och Gotlands museum

Svenska museer är starka aktörer med många besökare. Vilka är utmaningarna och möjligheterna i dagens samhälle? Efter en inledande spaning av Mattias Berg diskuterar vår panel museernas roll i samhället. Vilka hinder och utmaningar behöver museerna övervinna? Vilka möjligheter finns idag som inte fanns förr? Hur kan museer göra skillnad?

Vilka möjligheter finns idag som inte fanns förr?

Medverkande:
Mattias Berg, Journalist, Sveriges radio
Anna Hyltze, Göteborgs konstmuseum – årets museum
Maria Jansén, Statens historiska museer, ordförande Sveriges Museer
Anna Lihammer, handläggare och ansvarig för studien "Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv" Riksantikvarieämbetet

Moderator: Britta Söderqvist, Göteborgs stads museer


5. Hur vill riksdagspartierna stödja och utveckla de svenska museerna?

Tid: Onsdag 4 juli kl. 14.30–15.30.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Sveriges Museer och Gotlands museum

Vi tar pulsen på partierna inför valet. Vilka insatser vill partierna göra för att stärka museernas framtida roll? Hur ser man på museernas utmaningar som kunskapsinstitutioner och institutioner för lärande? Hur kan politiken stödja museerna i utveckling och förvaltning av samlingar? Hur kan man säkra långsiktiga resurser för museerna? Hur kan digitaliseringen som verktyg för tillgängliggörande stärkas på bred front?

Hur kan man säkra långsiktiga resurser för museerna?

I panelen:
Olof Lavesson (M), Riksdagsledamot, ordförande Kulturutskottet
Ida Karkiainen (S),  Riksdagsledamot, Kulturutskottet
Aron Emilsson (SD), Riksdagsledamot, Kulturutskottet
Roland Utbult (KD), Riksdagsledamot, Kulturutskottet
Ann Mari Engel (V), Kommunpolitiker, Stockholms stad
Romina Pourmokhtari (L), förbundsstyrelseledamot för Liberala ungdomsförbundet (LUF).
Ulrika Axelsson (C),  Ordförande Centern i Skåne
Amanda Lind (MP), Partisekreterare

Moderatorer: Maria Jansén och Mats Persson från Sveriges Museer


6. Hur försvarar vi vårt öppna och demokratiska samhälle mot desinformation? – ett samtal om utmaningar, beredskap och behovet av nya förmågor?

Tid: Onsdag 4 juli kl. 15.45–16.45.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.
Arrangör: Kungliga biblioteket, Statens medieråd, Arbetets museum samt Sveriges Museer 

Utifrån det faktum att vårt öppna, pluralistiska samhälle står inför påverkan från extrema organisationer och främmande makt så samtalar företrädare för ett antal kunskapsinstitutioner om hur deras organisationer försvarar demokrati och öppenhet i vardagen.

... står inför påverkan från extrema organisationer och främmande makt...

Medverkande:
Mikael Tofvesson, chef Omvärld och beredskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Erik Fichtelius, journalist och författare som leder arbetet med att ta fram den nationella biblioteksstrategin
Torbjörn Bredin kanslichef TCO
Helena Dal, verksamhetschef Statens medieråd
Niklas Cserhalmi museichef,  Arbetets museum
Mats Persson (generalsekreterare Sveriges museer)

Moderator: Ewa Thorslund, utredare och författare

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.