Riksförbundet genomförde fem seminarier den 2 juli under Almedalsveckan. Tillsammans med Gotlands Museum och en rad andra samarbetspartners hölls seminarier kring aktuella frågor:

DSC_1076Den svenska modellen 2.0 – välfärdsbyggande inför nya utmaningar En historiskt inspirerad framtidsspaning med efterföljande reflektion om digitaliseringen, Almedalen, hållbarhet och den svenska modellen 2.0. Finns utrymme i dagens digitaliserade samhälle att återuppliva ett inkluderande folkhem genom att kombinera en fri marknad med ett generöst välfärdssystem? Medverkande Stefan Hyttfors, Entreprenör och Omvärldsanalytiker tillsammans med Edna Eriksson, Socialentreprenör och Likabehandlingsstrateg.
Arrangör : Talarforum, Riksförbundet Sveriges museer och Gotlands museum

DSC_1095Allas historia ska synas – museer och funktionshinder
Vi är alla en del av historien. Människor stärks av att få sin historia berättad och att få vara med och berätta den. Vi förstår vårt samhälle bättre om alla människors historia blir synliggjord. Medverkande: Birgitta Andersson, ordförande i HandikappHistoriska Föreningen, HHF, Diana Chafik, projektet Handikapphistoria i kulturarvet, Nordiska museet och Margareta Persson, projektet Handikapphistoria i kulturarvet, Nordiska museet
Arrangör: HandikappHistoriska Föreningen, Handikapphistoria i kulturarvet, Nordiska museet, Riksförbundet Sveriges museer och Gotlands museum.

DSC_1104Från Vikingar till förorten – varför berättelser om kultur och identitet väcker starka känslor
Vad har historiker och journalister gemensamt för utmaningar för att beskriva en global värld där nationalitet, identitet, kultur och kulturarv är i rörelse och förändring. Har museerna ett större ansvar för att skapa samtal kring samtiden? Har journalistiken nytta av att beskriva verkligheten med hjälp av den kompetens som finns på museerna? Hur påverkar en vikingautställning eller ett reportage om brinnande bilar i förorten vårt sätt att se oss själva och varandra?
Medverkande: Edna Eriksson, projektledare på Sveriges Hembygdsförbund och Ann Lagerström, journalist och författare
Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund, Riksförbundet Sveriges museer och Gotlands museum.

DSC_1119Museet som motor - hur museerna med sina 18 miljoner besökare intar rollen som tydliga aktörer inom besöksnäringen. Det är belagt att ett levande kulturutbud samt väl underhållna och utvecklade kulturmiljöer är av stor betydelse för besöksnäringen både lokalt, regionalt och nationellt
Medverkande: Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbet, Magnus Nilsson, ordförande, Svensk turism AB, Tomas Brül, VD, Visit Sweden, Maria Dalhed, 1:e intendent, Vasamuseet och Edna Eriksson, moderator
Arrangör: Riksförbundet Sveriges museer, Svensk turism AB, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Riksantikvarieämbetet och Gotlands museum

DSC_1128Museer som drivande aktör i regional Östersjöutveckling
Ett samtal om museernas roll på en allt mer internationaliserad marknad där det kulturella perspektivet med nödvändighet behöver utsträcka sig till hela Östersjöregionen. Hur kan vi öka förståelsen för vilken potential museer och kulturarv har? Vilken roll kan museer ha i den regionala utvecklingen?
Medverkande: Allan Larsson, f.d. finansminister,  Cecilia Magnusson, Riksdagsledamot, ledamot av Kulturutskottet Bo Andersson, Generalsekreterare Föreningen Norden, Ulla Schaltz, Museichef Museum Lolland-Falster, Ulrika Mebus, Avd. chef & internationell samordnare, Gotlands Museum, Edna Eriksson, moderator.
Arrangör: Riksförbundet Sveriges museer och Gotlands museum

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.