Under vårterminen 2017 ges kursen Museipedagogikens ramar och möjligheter av Malmö Högskola. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.

Museerna existerar alltid i relation till andra företeelser i samhället och interagerar med dessa. Genom olika pedagogiska metoder, tekniska lösningar och olika fokusområden finns möjligheter att skapa upplevelser utifrån de egna förutsättningarna.

Du kan hitta mer information under: Kurs 3 Museipedagogikens ramar och möjligheter.

Bra att veta: Kostnad för kursen är 7 000 sek (inkl. moms). Kursen ges under vårterminen 2017. Kursen ges helt via internet.

Du kan anmäla dig här. Sista anmälningsdatum är 15 december 2016.