Museilagen – styrning eller frihet?
I avsnitt 2 av Museipodden får du möta två ledamöter från kulturutskottet: Gunilla Carlsson (S) och Cecilia Magnusson (M) och två museichefer Sergei Muschin (Jönköpings läns museum) och Tina Karlsson (Friluftsmuseet Gamla Linköping). Samtalet om museernas framtida läge leds av Mats Persson. Inspelat under Folk och kultur-konventet i Eskilstuna i februari 2018.

Lyssna på Avsnitt 2, Museipodden (52 min)

Om Museipodden
I Museipodden spanar Sveriges Museer framåt, som en del av vår framtidsprocess 3.0 som nu tar sin början och skall pågå under några år framöver. Vad behöver framtidens publik? Hur kan museerna vara med och stärka individer och samhälle genom kunskap? Vilka är de strategiska vägvalen?