Den 3:e juli är det museidagen i Almedalen. Sveriges Museer och Gotlands Museum bjuder in till en heldag med seminarier, samtal och frukostmingel.

Mingel i pausen
Paus mellan seminarier. Bild från museidagen på Gotlands Museum 2018.

Museidagen
Onsdag den 3 juli kl 08.00-16.30, Gotlands Museum.

08.00-09.30  Museipolitik med museisektorn - frukostmingel
Mingel och samtal. Arrangör Sveriges Museer och Gotlands Museum
Gotlands Museum, kl 08.00-09.30. Anmäl dig via denna länk: https://bit.ly/2IsKieh

Vi tar pulsen på Ulf Dernevik, politisk sakkunnig hos kultur- och demokratiministern. Välkommen till en morgon med Sveriges Museer och Gotlands museum.

09.45.10.45  Sveriges största museum – en organisation  för framtiden
Seminarium. Arrangör Länsmuseerna
Gotlands Museum, Bildstenshallen, 3 juli, kl 09.45-10.45

Sveriges största museum är 1 572 km långt med stark lokal förankring och har 24 byggnader med 450 295 kvadratmeter uteplats! Länsmuseerna är den aktör och arena för kultur- och samhällsfrågor som når ut över hela Sverige. Hur kan de regionala strukturerna bättre nyttjas som en nationell aktör och därigenom hjälpa till att navigera i en föränderlig värld genom att sätta in dagens problem i ett större perspektiv? Hur når man en bättre samspel mellan statliga aktörer och regionala aktörer?

Seminariet är en del av Museidagen, som äger rum den 3/7 mellan klockan 08.00- 16.30 på Gotlands Museum.

Moderator
Olof Hermelin, Museichef Östergötlands museum

Panel:
Theresé Stoltz (S) Region Halland
Hans Öjmyr, Museichef, Länsmuseet i Gävleborg
Susanne Thedéen, Museichef, Gotlands museum

11.00-12.00  Varannan samernas – om bredd och mångfald i samband med makt
100 samtal. Arrangör Sveriges Museer
Gotlands Musem, Bildstenshallen, 3 juli, kl 11.00-12.00

När socialdemokraterna 1994 införde varvade listor till riksdagen under parollen ”varannan damernas” ansågs det kontroversiellt. Idag är strävan efter jämställda partilistor en självklarhet för de flesta riksdagspartier. Men hur ser det ut med självklarheten när det gäller kvotering och bred representation i allmänhet när det gäller andra än kvinnor? Den frågan ställer vi till vår expertpanel klockan 11 på Gotlands Museum.

Samtalet sker mellan:

Ingrid Inga – ordförande i Svenska kyrkans Samiska råd samt ordförande i Sametingets Kulturnämnd.

Helena Westin – nytillträdd ordförande Sveriges Kommunikationsbyrårer med erfarenhet från en mängd ledarpositioner inom media och kommunikation. Helena var också med och tog Pridefestivalen till Sverige.

Kitimbwa Sabuni – ordförande för Afrosvenskarnas riksorganisation med erfarenhet av att arbeta med jämlikhetsdata.

13.00-14.00  Kulturarv som berör och engagerar
Seminarium. Arrangör Sveriges Museer
Gotlands Museum, Bildstenshallen, 3 juli kl 13.00 – 14.00

Enligt Eurobarometern 2018 är svenskarnas engagemang i kulturarvet starkt i alla kategorier.  Rätten till kultur är dessutom skyddat i vår grundlag och i deklarationen för de mänskliga rättigheterna beskrivs allas rätt till deltagande i kulturlivet, att njuta av konsten och dela vetenskaplig utveckling och få del av dess fördelar. Att få vetskap om,  att förstå, att kunna besöka, att bruka, att utbyta och utveckla kulturarv och kulturella uttryck.

Hur kan museerna stärka samhället och hur kan museerna värnas och utvecklas inför framtiden? Vilken är politikernas roll här? Sveriges Museer har bjudit in Kulturutskottets presidium till ett samtal om kulturarvets betydelse i samhället.

Från Kulturutskottet:
Annicka Engblom (M) ledamot
Lawen Redar
(S) 3:e vice ordförande

Samtalets leds av
Maria Jansén, ordförande, och Mats Persson, generalsekreterare, Sveriges Museer

14.15.15.15  Vem bestämmer vad politikerna bryr sig om?
100 samtal. Arrangör Sveriges Museer
Gotlands Museum, Bildstenshallen, 3 juli, kl 14.15-15.15

Forskning visar att medias agendasättande roll minskar. Vilka andra öppnar det upp för? Stämmer teorin om att partipolitikerna plockar tillbaka allt mer makt över agendan eller är det egentligen opinionsbildande organisationer och tankesmedjor som bestämmer vad vi alla ska bry oss om? Den frågan ställer vi till våra samtalsdeltagare klockan 14:15 på Gotlands Museum.

Samtalet sker mellan:
Andréas Ekström – journalist, författare och föreläsare med bas i Malmö-Lund, utsedd till Årets talare 2019.

Milda Malling – Forskar om relationer mellan journalister och deras politiska källor. Medarbetare vid Södertörns Högskola i studien som nyligen undersökte relationen mellan den politiska makten och media i fyra europeiska länder.

Ulrika Schenström – fristående konsult och kolumnist åt ibland andra Aftonbladet och GP. Ulrica är ordförande i Moderatkvinnorna och var tidigare statssekreterare åt statsminister Fredrik Reinfeldt.

15.30.16.30  Polarisering pågår – är museer en del av problemet? Hur blir vi en del av lösningen? Det resande demokratilabbet som exempel.
Seminarium. Arrangör Arbetets museum
Gotlands Museum, Fornsalen, 3 juli kl 15.30 – 16.30

Myndigheten för kulturanalys konstaterar att svensk kultur är långt från målet att kultur är en angelägenhet för alla. Myndigheten ställer också frågan om museer är ett gruppspecifikt medium. Hur ska museerna som bransch agera för att vara en del av lösningen, inte problemet?

Moderator:
Ewa Thorslund

Deltagare:
Sverker Härd, Myndigheten för Kulturanalys
Henrik Selin, MIK-delegationen
Ulf Dernervik, politisk sakkunnig Kulturdep
Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson S
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum