NEMO är ett oberoende nätverk av Sveriges Museers systerorganisationer i Europa. NEMO verkar för att lyfta fram Europas museer som en resurs för Europas medborgare genom kontakter med beslutsfattare inte minst i EU-systemet. NEMO verkar också för ett ökat informations- och erfarenhetsutbyte mellan Europas museer och fungerar som en informationsväxel mellan EU-institutioner och museer.

Nu letar NEMO efter museer i norra Europa för ett projektsamarbete. Projektet ska undersöka immersiva upplevelser genom att kombinera digitalisering, bildkonst och performance. Just nu är det sex museer i fyra olika länder som är involverade i projektet.

Deadline för intresseanmälan är den 7 september. Läs mer i den bifogade filen (länk till pdf).