160208_naturhistoriska_0385Riksdagen har röstat ja till Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Det innebär att 80 miljoner ska sparas in genom att ta bort fri entré på de statliga museerna från årsskiftet.

– Det finns ett praktiskt problem: att det ska gälla från den första januari. Besparingen ligger på 80 miljoner och det kan ta ett antal månader innan det praktiskt går att göra och då blir det en besparing rakt in i basverksamheten, säger Sveriges Museers generalsekreterare Mats Persson, till SVT.

Beskedet medför osäkerhet, uppger flera statliga museer till DN. Nationalmuseum och Naturhistoriska riksmuseet berättar att de inväntar besked kring hur den nya budgeten påverkar deras instruktion.

– Sveriges Museer tar inte ställning till huruvida museer ska ha eller inte ha fri entré. Men den här frågan behöver ha en långsiktighet, det är problematiskt att det inte råder enighet kring frågan om entré till museerna. Det är en väldigt olycklig situation att det flackar fram och tillbaka i inträdesfrågan, säger generalsekreterare Mats Persson.

Daniel Birnbaum överintendent på Moderna museet, gör ett skriftligt uttalande till DN. Han skriver att museet fick ett år på sig till förberedelser innan fri entré-reformen infördes.

Överintendenten för Statens museer för världskultur Ann Follin säger till DN att det är en omöjlighet att återinföra den här avgiften från den 1 januari.

– Det står inskrivet i vår instruktion att vi ska ha fri entré, och vi har därmed ingen rätt att börja ta ut avgifter utan att få instruktionen ändrad. Det kräver en särskild beredning som brukar ta tid.

Under fredagen den 14 december behandlar Kulturutskottet frågan. 

Uppdatering: "Intresseorganisationen Sveriges museer har varit kritiska mot att de fått så lite tid på sig att ställa om. Nu ändrar sig M och KD och ger museerna mer tid." skriver SVT.