Publikationen Museums and Social Responsibility samlar matnyttiga rön från flera europeiska museer som delades under NEMO:s (Network of European Museum Organisations) konferens i november 2020. Bakom publikationen ligger också det tyska museiförbundet.

nemokarta
Network of European Museums publikation "Museums and Social Responsibility".

Ta del av publikationen här (den är på engelska så översättning från tyska behöver inte väljas)>>

Till föredragen från årskonferensen på NEMO:s youtubekanal>>

De handlar bland annat om....

  • hur museer genom att involveras och involvera kan säkra sin överlevnad,
  • exempel på museer arbetat och omstrukturerat sig i "lockdown",
  • om varför museer måste jobba för demokrati,
  • och hur museer kan bygga broar.