I början av november höll NEMO - Network of Eurpean Museum Organisations sitt årsmöte i Dublin. Riksförbundet Sveriges museer är en av medlemmarna.
Vid mötet valdes direktör Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer, som medlem av executive board. NEMO, som har huvudkontor i Berlin, Tyskland, representerar mer än 10.000 europeiska museer i frågor om kulturarvet i allmänhet - och villkoren för museer i synnerhet. Nätverket är starkt involverat i att skapa ramarna för EU's kommende kulturpolitik med  fokus på museernas roll i sammanhanget.