The Network of European Museum Organisations

NEMO är ett oberoende nätverk av Riksförbundets systerorganisationer i Europa. NEMO verkar för att lyfta fram Europas museer som en resurs för Europas medborgare genom kontakter med beslutsfattare inte minst i EU-systemet. NEMO verkar också för ett ökat informations- och erfarenhetsutbyte mellan Europas museer och fungerar som en informationsväxel mellan EU-institutioner och museer.
Läs mer om NEMO och verksamheten på den nya webbplatsen>>>