Lördagen den 25 september 2010 höll NEMO - Network of European Museum Organisatons sitt årliga möte. Riksförbundet representerades av generalsekreteraren Mats Persson. Mötet hölls denna gång i Köpenhamn. Bland föreläsarna märktes Sofia Kling från NCK - Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik som beskrev arbetet man bedriver.
Ett annat tema var hur museerna runt om i Europa drabbats av och hanterat den finansiella krisen. Man kan här konstatera att många museer runt om i Europa fått känna av tuffa besparingar. Vidare lämnades en rapport om projektet Collection Mobility.

Läs mer på NEMO:s webbplats.