Fram till den 7 november 2011 har du möjlighet att nominera en person eller institution som gjort framstående insatser på det kulturarvspedagogiska området, som inspirerar och skapar medvetenhet kring kulturarvspedagogik.

nck_logo02webI samband med vårkonferensen, under festmiddagen på Hov den 8 februari, delas Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogiks pedagogiska pris ut för sjätte gången. Priset är ett led i NCK:s strävan att höja statusen för det kulturarvspedagogiska arbetet. Pristagaren ska vara en person eller institution som gjort framstående insatser på det kulturarvspedagogiska området, som inspirerar och skapar medvetenhet kring kulturarvspedagogik. Vinnaren tilldelas 25000 SEK och äran att vara keynote speaker vid 2013 års vårkonferens.

Läs mer om priset här.