Under tio års tid har NCK delat ut ett årligt pris till personer och institutioner som utmärkt sig inom det kulturarvspedagogiska området. Nu kan du vara med och nominera  till 2016 års pris!

Nominera din kandidat före den 30 oktober>>>

Genom att hedra framstående kulturarvspedagogiska insatser i Norden och Baltikum vill NCK inspirera och stärka andra inom vårt fält. Sedan 2006 delar vi därför ut ett årligt pris till en person eller institution i Norden eller Baltikum som särskilt utmärkt sig inom det kulturarvspedagogiska området. Vinnaren ska genom sitt arbete ge goda exempel till inspiration och medverkat till att omvärlden i bredare mening upptäckt det spännande kulturarvspedagogiska arbetsfältet.

  • Priset delas ut på NCK:s vårkonferens den 10-11 februari 2016.
  • Beslut om pristagare fattas av NCK:s styrelse i november månad.
  • Nomineringar får inte göras av personen / institutionen själv
  • Nomineringen ska innehålla en kort beskrivning av personens / institutionens verksamhet inom kulturarvspedagogik, hur personen / institutionen påverkat omvärlden samt varför den som nominerar anser att personen / institutionen bör få priset.

Vinnaren mottager diplom, 25 000 kr och äran att vara talare på nästföljande års vårkonferens.