Det pågående kriget i Ukraina hotar museer och kulturhistoriska platser i Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska kulturarvet riskerar att skadas och försvinna och museichefer på plats i Ukraina vädjar om ett koordinerat ekonomiskt stöd från kolleger i Norden.

Stiftelsen Nordiska museet startar nu en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseernas samarbetsråd och museer i Sverige och Norden.

Väpnade konflikter är inte bara en humanitär katastrof i form av hot om våld och död för soldater och civila – även en viktig del av Europas gemensamma kulturarv hotas. Alarmerande rapporter från museikollegor i Ukraina skapar oro för det ukrainska kulturarvets framtid. Ett intensivt arbete pågår med att säkra och skydda museernas samlingar.

– Vi agerar nu snabbt på nödropen från våra kollegor i Ukraina. Syftet med insamlingen är i första hand att ge ekonomiskt stöd till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev där vi har kontakt med museichefen. Pengarna kommer att gå till återuppbyggnad så fort det är möjligt, samt att säkerställa personalens och samlingarnas säkerhet. I ett nästa steg kan även andra museer komma på tal. Nordiska museet kommer att administrera insamlingen i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet och nordiska museikollegor, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

– Behovet är stort och jag är glad över att vi snabbt kan få igång en insamling via Nordiska museet. Vi har en tät dialog med Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev för att stödja dem och vara en länk till omvärlden om vad som händer med kulturarvet i Ukraina, säger Joakim Malmström, riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet.

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner och sker på:
Bankgiro: 5475-9758
Swish: 1236280424
Märkes: Insamling till Ukraina

Insamlingen av finansiellt stöd sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Insamlingen syftar konkret till att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna och kunskapen om dessa i Sverige, Norden, Europa och världen. Insamlingen ska säkerställa snabba och konkreta insatser så fort det är möjligt.

.

Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Foto: Wikimedia Commons. https://bit.ly/3HG1pEB File:Дом под небом голубым.jpg