Ett nytt centrum för ökad kunskap om kulturlivet i Norden inrättas av Nordiska ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys har fått uppdraget att bygga upp och ansvara för det.

Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik är ett projekt med målet att öka kunskapen om kulturlivet i Norden. Centrumet ska bygga upp nordisk kulturstatistik och ta fram kunskapsunderlag som är av kulturpolitisk relevans för de nordiska kulturministrarna och kulturmyndigheterna, nordiska samarbetsorgan och institutioner, kulturlivet, forskare samt de statistiska centralbyråerna.

Verksamheten tar sin utgångspunkt i Nordiska ministerrådets kulturstrategi för 2013-2020, där behovet av ökad forskning och kunskap om området lyfts fram. Centrumet kommer att byggas upp under 2016 och inriktas mot tre kärnområden:

  • Statistik och kulturvanor med syfte att sammanställa och harmonisera nordisk kulturstatistik
  • Utredningar och kulturpolitiska analyser av frågor som är relevanta för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, myndigheter och kulturlivet
  • Kunskapsförmedling om kulturlivets förutsättningar och villkor inom Norden.

Läs mer>>>