Den 9 mars lanserades  Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd – en publikation framtagen av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar. Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling.

Läs Klokboken här>>>

För mer information kontakta:
Chrissie Faniadis, projektledare, tel. 073-971 55 14