Nu har startskottet gått för 2014 års Vårmöte som hålls i Umeå 8-10 april! Du kan följa oss live och ta del av allt spännande som händer under tre intensiva dagar på Vårmötets egen hemsida, www.varmote2014.se.

För första gången lyfter Riksförbundet Sveriges museer och Riksantikvarie-ämbetet gemensamma frågor vid ett och samma möte. Vi sammanför alla våra kompetenser och lyfter blicken – vad kan vi lära av varandra och hur kan vi arbeta framgångsrikt under lång tid framöver? Genom exempel, problematisering och diskussioner på temat Tell me more – nya berättelser, nya vägar vill vi ta ett stort steg framåt.

Tell-me-more_red_365_292