Vi i projektgruppen vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit med förslag till programpunkter för Vårmötet 2015 i Sigtuna. Det har varit ett mycket stort gensvar, med över 60 inkomna förslag, och vi är mycket glada och imponerade över det stora engagemang som alla runtom på Sveriges museer har visat. Nu återstår arbetet med att sätta ihop ett program med årets tema i fokus, Museet – ett nav i demokratin, där också Sveriges museers visionsarbete kommer att synas. Vi kommer att göra vårt yttersta för att så många förslag som möjligt ska kunna finnas med i programmet. Arbetet med programmet kommer nu att pågå fram till början av nästa år. Därefter kommer det vara möjligt att anmäla sig. Om ni inte redan har bokat upp 15-17 april för Vårmötet 2015 i Sigtuna så är det dags att göra det snart!

Återigen ett stort tack till alla som har bidragit!

//Anders Wikström, projektledare Vårmötet 2015