Under vårens pandemi har 1 av 10 svenskar besökt landets museer digitalt. I sommar vill mer än hälften göra fysiska besök, enligt en aktuell SIFO-undersökning från Sveriges Museer.

- Det har varit en tuff tid för museerna och är så fortsatt. Därför är det mycket glädjande att en majoritet av svenskarna vill besöka museerna under sommaren, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för riksförbundet Sveriges Museer. 

Mer än hälften av de svenska museerna har hållit öppet under pandemin men besökarna har varit färre än vanligt, fem till tio procent av den normala besöksmängden. I sommar återöppnar de flesta av de tillfälligt stängda museerna. 

I en aktuell SIFO-undersökning om svenskars museibesök genomförd av Sveriges Museer vill 58 procent av kvinnorna och 54 procent av männen besöka ett museum i sommar, så många som fyra av tio vill besöka flera museer. 

- Förra året var det 8 av 10 vuxna svenskar som angav att de besökte museer på semestern. Den lägre siffran i år beror delvis på att den äldre målgruppen avstår eller känner sig osäkra i högre grad än andra år. Jag hoppas att de trots allt kan besöka något museum. Alla museer har infört högt skydd och många har utomhusaktiviteter, säger Jeanette Gustafsdotter.  

Under Corona-krisen har museerna stärkt upp möjligheten att ta del av museiutbudet på nätet. Enligt den aktuella SIFO-undersökningen har en av tio svenskar besökt ett museum digitalt det senaste året. Ålderskategorin kvinnor 50–64 är de flitigaste besökarna med 17 procent som anger att de gjort digitalt museibesök.

Mer om svenskars museibesök i sommar:

  • Störst intresse för museibesök i åldersgruppen 30–49 år där 64 procent vill gå på något museum och hälften vill gå på flera museer i sommar. 
  • Mest intresserade av museibesök geografiskt: Sju av tio i Stockholmsområdet och sex av tio i Småland 
  • Mindre intresserade av museibesök geografiskt: Fyra av tio i norra Mellansverige och Västsverige.

Undersökningen som är beställd av Sveriges Museer 2020 bygger på SIFO:s onlineintervjuer med 1000 personer i åldern 18–79 år under perioden 8–20 maj i år.

Svenskarna om museer:

  • Åtta av tio svenskar anser att museerna ger fakta och kunskap om allt möjligt
  • Fem av tio svenskar anser att museerna ger förståelse för hur samhället utvecklas
  • Fem av tio svenskar anser att museerna kan ge ökad förståelse för världen i stort
  • Fyra av tio svenskar anser att museerna kan ge ökad insikt om den plats där de bor

Från Sveriges Museers SIFO-undersökning 2019