Varför har vi museer?

Varför samla och undervisa?

tankitidwebMöjligheterna att lyckas i kontakterna med publik och allmänhet, finansiärer och samarbetsparter, beror på museernas argumentationsförmåga. Alla behöver öva sig i att tydligt förklara motiven för verksamheten.

Sten Rentzhogs bok TÄNK I TID, Se framåt genom att blicka bakåt, visar ingående varför kulturarv och historia är viktigt, för samhället och för varje enskild människa. Äntligen finns alla argument samlade och lättfattligt förklarade.

Boken är också avsedd som diskussionsunderlag vid planeringsmöten, styrelsearbete och personalutbildning.

Här finns mer information om boken:

Lyssna på Vetenskapsradion http://t.sr.se/RleMBP

eller Webb-TV: http://www.investerarbrevet.se/pages/412

 

Beställningar och ytterligare information:

http://www.carlssonbokforlag.se/archives/8903