Boken ger en tillbakablick och summering av Riksutställningars roll som aktör i folkbildnings- och museisverige men vidgar också perspektiven och sätter in verksamheten i ett samtidshistoriskt perspektiv.

Kultur i rörelse – en historia om Riksutställningar och kulturpolitiken är en ny bok utgiven på Atlas förlag 2012

Riksutställningar har sedan 60-talet varit en viktig aktör i utställningssverige och en del av den svenska kulturpolitiken. Verksamheten började 1965 som en försöksverksamhet som med vandringsutställningar och aktiviteter i skolorna skulle svara mot 1960-talets kulturpolitiska idéer om kulturell och geografisk rättvisa.

I dag är RU en statlig myndighet som har utlokaliserats till Visby. Uppdraget har förändrats och produktionen av vandringsutställningar har upphört. Fokus är nu på att utveckla utställningsområdet och vara en resurs som stödjer andra producenter och arrangörer av utställningar.

I och med att Riksutställningars verksamhet förändrats finns det behov av en tillbakablick och summering av organisationens roll både som aktör i folkbildnings- och museisverige men också vidga perspektivet och sätta in verksamheten i ett samtidshistoriskt sammanhang.

Boken sätter även in utställningsmediet i ett sammanhang och belyser dess utveckling både tekniskt, pedagogiskt och konstnärligt.

Några tidigare anställda på Riksutställningar har under några år arbetat med att ta fram material till denna bok som summerar de 40 åren från 1965 till 2005 då Riksutställningar producerat mer än 1 200 vandringsutställningar och med en uppsökande verksamhet inom folkbildningen som berört än fler. Boken lyfter fram några viktiga utställningar som har varit epokgörande både till form och innehåll men tar även upp viktiga kulturpolitiska frågeställningar lika aktuella då som i dag.

Det har saknats en bok om Riksutställningar och det behövs mer litteratur om utställningsmediet, därför kommer boken att fylla en viktig roll inte bara för de som ska producera egna utställningar utan även för studenter och forskare i ämnet.

Kultur i rörelse

Recension