Sveriges Museer konstaterar att politiker och museiansvariga behöver få samsyn kring museernas betydelse och de roller som görs tydliga genom Museilagen. Extra viktigt är det för alla som nu är nya i sina positioner.

Med fakta från Myndigheten från Kulturanalys, Europakommissionen och UNESCO visar vi museernas betydelse i kortfilmsformat (2 min 50 sek). Vi berättar också kort om Museilagen.

Speciellt till dig som vill visa filmen för andra och sen göra en presentation om vad som gäller om lagen har vi tagit fram en PowerPoint. Läs mer här>>