logo_konstakademien2Styrelsen har beviljat två ansökningar om medlemskap i Sveriges Museer.

Vid styrelsemötet den 26 oktober togs beslut om fullvärdigt medlemskap för Kungliga akademien för de fria konsterna. Konstakademien, vars historia börjar på 1700-talet, har till ändamål att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.  Förutom att dela ut stipender  och bidrag till konstutövare och vara huvudman för Kungliga konsthögskolan har man stora konstsamlingar samt bedriver visnings- och utställningsverksamhet.

Time & Place utvecklar bl a. Sigtuna kyrkoruiner
Time & Place utvecklar bl.a. Sigtuna kyrkoruiner

Beslut togs också om associerat medlemskap för Time & Place, ett bolag för kulturmiljö-och destinationsutveckling.

Varmt välkomna till Sveriges Museer!
vimplar