Vid senaste styrelsmötet beslutades att bevilja Falbygdens museum i Falköping medlemskap. Vi hälsar museet varmt välkommen till förbundet.