ICOM_Sweden

ICOM, International Council Of Museums, håller generalkonferens i Kyoto, Japan den 1-7 september. I samband med konferensen prövas ett nytt förslag till museidefinition.

Läs mer om förslaget på ICOM:s webbplats>>>