The Children Nyckelharpa Project
"Sweden: The Children Nyckelharpa Project"

Nu finns en hemsida över goda exempel på immateriella kulturarv från Norden. Vårt medlemsmuseum Sagobygden har varit delaktigt i framtagandet.

Länk till hemsidan: www.nordicsafeguardingpractices.org

Syftet med hemsidan Nordic Safeguarding Practices är att samla information och presentera goda exempel på hur man kan arbeta med immateriellt kulturarv i Norden och underlätta kommunikation mellan olika parter såväl nationellt som internationellt.

2003 kom FN-organet UNESCO med en konvention; Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sverige ratificerade konventionen 2011. I korthet säger konventionen att vi ska arbeta för att trygga de immateriella aspekterna av kulturarvet och inte enbart det materiella som oftast står i fokus.

Därför startade ett samarbete mellan flera nordiska NGO:er (Non Govermental Organizations) som på olika sätt arbetar med immateriellt kulturarv och samarbetsprojektet  synliggörs nu på hemsidan genom flera exempel. Från Sagobygden kommer erfarenheter kring att värna om det muntliga berättandet . Fler svenska exempel är Zornmärket och Nyckelharpan. Från våra grannländer finns exempelvis insamlandet av berättelser i Kanjanland, Finland, främjandet av kustkultur i Vitafélag på Island samt bevarandet och förmedlandet av traditionell matkultur i Norge.

Vår förhoppning är att denna hemsida ska få fler att öppna upp ögonen för den mångfald som finns i arbetet kring det immateriella kulturavet och att fler exempel ska tillkomma, säger Meg Nömgård, verksamhetschef på Sagobygden.

Länkar
Om immateriellt kulturarv
YouTube, klipp 1
YouTube
klipp 2

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.