Barnkulturens villkor går i vågor. Just nu befinner den sig på en topp. Vad betyder det och hur kan utställningsvärlden skapa hållbar och kvalitativ barnkultur?

Under 2012 etablerade Riksutställningar en nationell plattform för att tvärdisciplinärt undersöka barnkulturen. Plattformen heter ”Barn < 3” - barn gillar. Inom plattformen lyfts forskning, metoder och goda exempel fram under praktiska och teoretiska aktiviteter. Undersökningarna sker tillsammans med barn, barnkulturexperter och museer över hela landet. Varje undersökning analyseras och förmedlas. Ambitionen med plattform är att museer och utställningsaktörer i framtiden ska kunna utföra undersökningar utifrån sina egna behov.

Fokus för 2012 var kommunikation. Kommunikation inom utställningsvärlden uttrycker, förmedlar och gestaltar identiteter och innehåll. Kommunikation har kommit att bli ett centralt verktyg för museer. Tillsammans med Kulturhuset Barbacka i Kristianstad arrangerade vi ett branschseminarium om den dialog som sker med barn och kulturinstitutionerna, barns kultur- och medievanor och vad utställningsmediet kan lära sig av praktiker som dataspel, drama, journalistik och design. I anslutning till seminariet har vi nu gjort en publikation där tio olika inbjudna barnkulturexperter från till exempel Drömmarnas Hus, Kamratposten och Sveriges Radio skriver om sin syn på och praktik med kommunikation till och med barn. Boken syftar till att belysa och sprida kunskap inom ämnet och är även ett debattinlägg för att diskutera hur kommunikation och dialog för, med och till barn ser ut. Hur den kan se ut och vilken betydelse den har idag och i framtiden. Vi tror själva att man måste, inom de gränser som ens medium, kunskap och fantasi sätter, skapa sin egen syn på kommunikation med barn. Om boken underlättar och inspirerar till att hitta rätt, känna rätt och viss mån göra rätt har vi lyckats. Boken kan kostnadsfritt laddas ned i svensk och engelsk version via Riksutställningars hemsida.

Under 2013 är fokus på webb-tv, radio och konst. En serie undersökningar kommer att genomföras tillsammans med barn och experter i respektive medium. Tillsammans med Eskilstuna Konstmuseum genomfördes den första aktiviteten under våren 2013 – en praktisk och teoretisk undersökning av hur webb-tv kan användas inom utställningsmediet, för att skapa, förmedla och undersöka. Tv-mediet har förenklat sina produktionsvillkor och inför det faktum att barn idag närmast föds in i en digital världs möjligheter såg vi behov av att försöka förstå på vilka sätt som det är möjligt (och rimligt!) att använda webb-tv.

Planering pågår för tillfället med kommande undersökningar där radio och konst är i fokus.

Riksutställningar har barn och barnkultur som prioriterad verksamhet. Mot bakgrund av det övergripande uppdraget att utveckla utställningsmediet är vår förhoppning att med plattformen ”Barn < 3” skapa möten för yrkesverksamma i utställningsbranschen där barnkulturens möjligheter och villkor undersöks via professionella och hållbara metoder.

//Tore Danielsson & Mathias Strömer
Grundare och ansvariga för ”Barn < 3”

Fotograf: Panteha Pournoroozy

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.