csm_European_Award_Study_Cover_fd6a12e0d6NEMO (Networks of European Museum Organizations) har utkommit med "European Museum Awards - a guide to quality work in museums".

Här ges såväl en översikt av tidigare ansökningsprocesser för europeiska museitävlingar som hur museer kan gå till väga för att göra för att ansöka. Syftet med publikationen är  att skapa kännedom om de viktigaste utnämningarna och ge incitament till att ansöka för det egna museet. När museet gör en ansökan tvingas man dessutom granska den egna verksamheten, både kring vad som uppnåtts och vart man vill i framtiden. När man bedömer kvalitet på ett museum bedömer man också museirollen och vad själva ordet "museum" kan innebära. NEMO:s förhoppning är att publikationen ska stötta museerna i att arbeta med kvalitet, för samhället omkring och samhället i stort.

Länk till publikationen (PDF)>>