Mot bakgrund av den akuta migrationsfrågan där EU: s medlemsstater kämpar för att hitta sätt att hantera , anpassa sig till och skapa plats för ett mer mångkulturellt samhälle, har det tyska museiförbundet tagit fram en publikation som ger konkreta förslag och  instruktioner för hur museer kan arbeta för att bidra till ett hållbart mångkulturellt samhälle. Skriften Museer , migration och kulturell mångfald - Rekommendationer för museiarbetet som precis översatts av NEMO (The Network of European Museum Organisations) tar upp den viktiga frågan om hur museerna kan fortsätta att vara en viktig mötesplats för interkulturell dialog och ger en rad goda exempel på hur museer runt om i Europa arbetar med migrationsfrågan och tillsammans med invandrargrupper.

Här kan du ladda ner publikationen>>>