Museibesök1997-2017
Årssiffror enligt den officiella statistiken vars underlag över tid förbättrats. En särskilt stor kvalitetsförstärkning gjordes 2014-15 vilket syns i tabellen.

Fortsatt höga nivåer för museibesöken 2017 men viss minskning jämfört med toppsiffrorna 2016 konstaterar Myndigheten för kulturanalys i en ny rapport.

År 2017 gjordes cirka 27,3 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft, vilket är en minskning av besök jämfört med 2016 som dock var ett all-time-high i antalet besök på svenska museer. 2017 års antal noterade museibesök är enligt Kulturanalys rapport, trots minskningen, en fortsatt hög nivå och den näst-bästa årssiffran. Ytterligare minst 1,9 miljoner besök gjordes vid landets mindre museer, det vill säga museer med mindre än en årsarbetskraft samt botaniska trädgårdar.

Rapporten Museer 2017 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, årsarbetskrafter och ekonomi. Statistiken baseras på en enkätundersökning som har gått ut till de museer som uppfyller ICOM:s museidefinition. I 2017 års undersökning har 395 av 527 museer med minst en årsarbetskraft svarat på undersökningen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 75 procent. Vidare har 251 museer med mindre än en årsarbetskraft och botaniska trädgårdar svarat på enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens på 23 procent bland övriga 1 071 museer.

 

Länk till rapporten (PDF)>>