oi0onj18ngkvdcxjcvhe

Nu kommer fortsättningen på Myndigheten för kulturanalys uppmärksammade rapport om hot mot författare och konstnärer. I den nya rapporten Värdar eller väktare?  undersöks hur uppdragsgivare inom konst och litteratur agerar för att hantera och förebygga hot och våld.

Rapporten Hotad kultur? som presenterades i april i år visade att var tredje konstnär och författare någon gång utsatts för hot, våld eller trakasserier. Den uppmärksammade också att många konstnärer och författare till skillnad från många andra yrkesgrupper som utsätts för hot har osäkra anställningsförhållanden och att de därmed saknar det tydliga arbetsmiljöskydd som fast anställda har. Uppdragsgivarnas roll lyftes fram som särskilt betydelsefull men det konstaterades samtidigt att det verkar finnas en osäkerhet kring hur deras ansvar egentligen ser ut.

Mot bakgrund av detta har Kulturanalys genomfört undersökningen Värdar eller väktare? som bygger på intervjuer med företrädare för konsthallar, förlag, kulturredaktioner, bibliotek och museer.

Läs mer på Myndigheten för kulturanalys hemsida >>>

Rapporten kan laddas ner här.

Spara