Större uppdrag, mindre pengar och nya utmaningar, så sammanfattas länsmuseernas situation i en rapport framtagen av Riksutställningar. Undersökningen, som genomförts av analysföretaget Kontigo under hösten 2015, omfattar museernas verksamhet och ekonomi. Den kvalitativa delen av undersökningen bygger på ett 60-tal intervjuer som företaget gjort med länsmuseichefer, regionalt kulturansvariga tjänstemän samt experter och forskare.

Rapporten visar bl.a. att länsmuseerna ofta axlar stora ansvar i sin mångfacetterade verksamhet som spänner över en rad områden, däribland utställningsverksamhet, programverksamhet, dokumentation, samlingar, byggnadsförvaltning, kulturmiljövård och regional utveckling. Den visar också att länsmuseerna har svårt att få finansiering för långsiktig förvaltning än för publika och tillfälliga projekt.

Här kan du ta del av rapporten och ladda ner den som pdf>>>

Mer information på Riksutställningars hemsida>>>