Staten, landstingen och kommunerna satsade tillsammans nära 23 miljarder kronor på kultur 2009. Detta visar Kulturrådets rapport Kulturens finansiering 2008-2009 som publiceras den 1 december.

Läs mer på Kulturrådets webbplats.