Museichefer runt om i landet tvingas välja bort insamling av vår samtid efter åratal av urholkad ekonomi. Samtidigt ser man stora möjligheter att verka positivt i sina lokalsamhällen och nationellt.

screenshot-2022-02-08-at-20.12.01
Bild: Ola Svenre

Läs hela rapporten Museer under press 2022 - läget i landet enligt 98 museichefer (länk).

”Utan föremål och relevanta berättelser har vi i framtiden ingen historia att levandegöra.” säger en av museicheferna i en ny rapport från riksförbundet Sveriges Museer.

– Vi ser en pågående urholkning av samhällets minne. De ansvariga behöver förstå vilka konsekvenser det får över tid. Priset vi alla kan få betala är stora gap i framtidens museisamlingar, säger Maria B Olofsson tf generalsekreterare Sveriges Museer.

Sveriges Museers årliga rapport om läget i museisektorn släpps i samband med Folk och Kultur. Rapporten Museer under press 2022 - läget i landet enligt 98 museichefer undersöker förutsättningarna att driva en bra museiverksamhet i relation till det ekonomiska läget och Museilagen.

– En positiv utveckling vi ser i rapporten är att dialogen mellan museerna och politiker förbättrats över tid. Det inger hopp om att de akuta samlingsfrågorna ska tas på allvar runt om i landet, säger Maria B Olofsson tf generalsekreterare Sveriges Museer.

Rapporten visar bland annat:

  • En dryg femtedel av museerna har ett sämre ekonomiskt läge än året innan.
  • Tre femtedelar anger att det ekonomiska läget är likvärdigt med fjolåret. Det innebär dock i realiteten att basverksamheten skärs ned då kostnaderna ökar.
  • Nuvarande läge har föregåtts av åratal av ekonomisk urholkning, som ytterligare kraftigt förvärrats av att besöksintäkterna rasat under två års tid i och med pandemin.
  • Drygt hälften av museicheferna larmar om att möjligheterna att bedriva en aktiv samlingsförvaltning är dåliga. Det innebär bland annat att museer saknar resurser att samla in vår samtid för framtida besökare.
  • Hela 84 procent upplever att dialogen med politiken är "halvbra" eller god, en liten ökning från i fjol och bättre än året innan (80 respektive 68 procent).
  • Hela 82 procent upplever att museet har goda möjligheter att vara en stark samhällsaktör och bidra till det offentliga samtalet, en liten minskning från fjolårets rapport (89 procent). Men det är en hög siffra som ökat jämfört med första rapporten 2020 (76 procent). 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.