Riksförbundet Sveriges museer valde i samband med museernas vårmöte förra veckan styrelse för riksförbundet. Nya i styrelsen är Ing-Marie Munktell, museichef vid Museum Gustavianum i Uppsala och Maria Jansén, museichef vid Östergötlands länsmuseum. Ordförande är sedan tidigare Lars Amréus, överintendent vid Statens historiska museer.

– Det finns många viktiga och aktuella frågor för Riksförbundet Sveriges museer. Det känns roligt att vi har en så kompetent och engagerad styrelse, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Förra året hade de svenska museerna mer än 18 miljoner besök. Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och hanterar professionsrelaterade frågor som innefattar bland annat utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har drygt 160 medlemmar.

– Riksförbundet Sveriges museer har en viktig roll som samlande aktör för den svenska museisektorns gemensamma intressen. Ett av våra fokusområden under året är digitaliseringen av kulturarvet, säger Lars Amréus, ordförande i Riksförbundet Sveriges museers styrelse och överintendent vid Statens historiska museer.

Riksförbundet Sveriges museers styrelse 2011
Ordförande Lars Amréus, överintendent vid Statens historiska museer
Vice ordförande Philip Johnsson, ordförande Värmlands museum
Kassör Helena Westin, museichef Polismuseum
Sekreterare Ann-Charlotte Backlund, museichef Stockholms stadsmuseum

Ledamöter Cecilia Brinck, riksdagsledamot, Robert Olsson, överintendent vid Statens Maritima museer, Ing-Marie Munktell, museichef Museum Gustavianum, Uppsala, Maria Jansén, museichef Östergötlands länsmuseum

För mer information Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40
mats.persson@sverigesmuseer.se

Pressmeddelande.