rapportI den nya riksomfattande medborgarundersökning som gjorts i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Statistiska centralbyrån går att läsa att sju av tio anser att kunskap om historiska platser ger en ökad förståelse för dagens samhälle och att det finns ett brett stöd för att bevara miljöerna för kommande generationer.

Undersökningen, som är den första medborgarundersökning på nationell nivå genomförd av Riksantikvarieämbetet på 15 år, visar att det finns ett stort intresse hos befolkningen för kulturmiljöer och att en majoritet av befolkningen anser att kunskap om historiska platser ger en ökad förståelse för dagens samhälle.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida>>>

Här kan du ladda ner rapporten>>>