Vid senaste styrelsmötet beslutades att bevilja MC Collection museum i Solentuna och Kristinehamns konstmuseum medlemskap.
Vi hälsar museerna varmt välkomna i förbundet.