trenyamedlemmar

Den 15 mars beviljade styrelsen fullvärdigt medlemskap för Konstmuseet i Norr och Bergrummet - Tidö Collection of Toys and Comics, samt associerat medlemskap för Svenska kynologiska akademin.

–  Det känns bra att vara medlem! Jag tycker det är självklart att vi som en ny aktör i den Svenska museibranschen vill vara med i museernas intressebevakningsorganisation. Vi ser särskilt mycket fram emot att nätverka med andra museer och museiprofessionella och på det sättet utveckla vår verksamhet och också själva lära oss nytt, säger Selma Green, museichef på Konstmuseet i Norr

–  Som nytt museum vill vi gå med i Sveriges Museer för att lättare kunna arbeta och dela kunskaper med andra aktörer. Det känns spännande att vara en del av en plattform där vi alla hjälps åt till en bättre museisfär, säger Oskar Stokstad på Bergrummet.

Svenska kynologiska akademin driver Svenska Kennelklubbens Museum som kan visa sina samlingar på förfrågan.